Ondertekening Prestatieafspraken 2020

16 december 2019

Ondertekening Prestatieafspraken 2020 gemeente-corporatie-huurdersorganisaties

Op maandag 9 december werden de gezamenlijke prestatieafspraken 2020 ondertekend door de gemeente zelf, de corporaties en de huurderorganisaties in de gemeente Groningen. Namens de Participatieraad ondertekende voorzitter Janny Wassens en namens Nijestee zette directeur-bestuurder Pieter Bregman zijn handtekening.

In de prestatieafspraken staat wat de corporaties en de gemeente in overleg met de huurderorganisaties afgesproken hebben over wat zij in 2020 bijdragen aan de volkshuisvesting in Groningen. Dan gaat het om nieuwbouw, wijkverbetering, verduurzaming en leefbaarheid. Voorzitter Janny Wassens sprak de aanwezigen toe en zei het volgende:

We zijn tevreden met hoe het in Groningen gaat ten opzicht van westen van het land (wij voelen ons als huurdersorganisatie een serieuze gesprekspartner voor zowel gemeente als corporatie). Wij steunen plannen nieuwbouw sociale huur én middenhuur, wijkvernieuwing is goed voor de leefbaarheid. Daarbij zeggen wij tegen de wethouder: gebruik je invloed als vijfde gemeente om bij minister aan te dringen op afschaffen verhuurdersheffing, want met dit geld kan zowel gebouwd worden als de huren laag gehouden. Wij staan voor betaalbaarheid.

    

Deel via
\

Reageer