Om de tafel met de wethouder en met Nijestee op 24 augustus 2020

14 september 2020

Op 24 augustus 2020 zaten wij als leden van de Participatieraad met de wethouder Roeland van der Schaaf van de gemeente Groningen en met de bestuurder Pieter Bregman van Nijestee om de tafel. In dit overleg hielden wij een betoog over wat wij als huurders belangrijk vinden en wat wij nodig vinden voor de volkshuisvesting in de stad. U kunt ons betoog hieronder lezen:

Wij zien veel van onze wensen terug in het bod 2021. 

BETAALBAARHEID blijft een grote zorg.. Woonlasten blijven maar stijgen.

Er wordt wel steeds gewezen naar de woningcorporatie vanwege de te hoge huren maar dat vinden wij niet helemaal terecht..  Gemeentelijke lasten zoals afvalstoffenheffing en vooral de OZB maken een ook groot deel uit van die woonlasten en blijven elk jaar flink stijgen. Steeds meer van het besteedbare inkomen gaat naar de woonlasten. Daardoor neemt de verarming toe en dit gaat dan weer ten koste van de leefbaarheid. Leefbaarheid achter de voordeur, maar ook in de straat en wijk. De aandacht voor het vroeger signaleren van armoede is mooi, maar altijd, voor degene waar het om gaat, te laat. Beter is het voorkomen van armoede. Dat is de taak van de gemeente.

Woningtekort is ondertussen woningnood geworden. Het is een spagaat tussen betaalbaar verhuren en bouwen van betaalbare woningen. Wij snappen ook wel dat het geld ergens vandaan moet komen. Als woningcorporatie heb je niet zoveel mogelijkheden. De hoge verhuurdersheffing, het steeds duurder worden van het bouwen maar ook het beleid en de regelgeving van de gemeente zorgt voor flinke beperkingen. Nijestee is ambitieus en wil wel. Wij denken hier ook aan het BIDboek van 2017 – 2500 extra woningen. Maar Nijestee is afhankelijk van de gemeente. ..elk jaar is hier steeds benadrukt.. zonder bouwgrond kan er niet gebouwd worden en hoge grondprijzen leidt tot dure woningen! Dus geschikte goedkopere grondlocaties scheelt direct aan de basis. De gemeente heeft hier de macht en de mogelijkheden.. waarom gebeurt daar weinig tot niets?

Wij huurders vinden, dat de gemeente de oren te veel laat hangen naar projectontwikkelaars. Die kopen de beschikbare grond voor de bouw van luxe dure woningen. Die zijn niet geïnteresseerd in het bouwen voor de Groningers die aangewezen zijn op een sociale huurwoning. De kreet Ongedeelde Stad gaat zo verloren in de winst voor projectontwikkelaars. De gemeente moet nadrukkelijker eisen, bij verkoop van bouwgrond aan projectontwikkelaars, dat een percentage van de te bouwen woningen beschikbaar moet zijn voor sociale huur. Ook zou er een woonplicht ingevoerd moeten worden. Wij willen hier geen Amsterdamse toestanden. Wij willen een leefbare en levendige Stad. Er worden nog veel studentenwoningen gebouwd. Dit gaat ten koste van de andere doelgroepen.

Wij vragen hier extra aandacht voor een snel groeiende doelgroep, de senioren, steeds vaker alleenstaand. Langer thuis blijven wonen, omdat je dat wilt.. of moet, omdat je niet anders kan. Het laatste leidt vaak tot vereenzaming van deze ouderen. De wens naar woonvormen, waar men gezamenlijk veel kan delen, komt weer naar boven. Hoe mooi zou het zijn, als er in elke wijk iets betaalbaars zou komen voor deze ouderen. Dat is goed voor de betaalbaarheid, de leefbaarheid, de doorstroming en voor de Ongedeelde Stad. Daarnaast moet er per wijk een goede aanpak komen. De gemeente moet meer de regie nemen.

 

Deel via
\

Reageer