Jaarverslag Participatieraad Nijestee 2017

11 oktober 2018

De Participatieraad van Nijestee heeft in maart een huurderscafé voor alle huurders van Nijestee georganiseerd en daarbij verteld wat zij in 2017 voor u als huurder hebben betekend en wat de plannen voor 2018 zijn.
Nu is er ook een jaarverslag 2017. In dit verslag kunt u lezen wat de Participatieraad vorig jaar voor de huurders van Nijestee heeft gedaan.

Jaarverslag 2017 extern dd 26 sept 2018

Deel via
\

Reageer