Huurderscafé Beijum 10 oktober 2018

12 oktober 2018

Op 10 oktober organiseerde de Participatieraad een huurderscafé met een stamppotbuffet in het Heerdenhoes in Beijum. Het was bedoeld voor alle huurders van Nijestee die in Beijum wonen. Een aantal van 9 huurders had zich hiervoor aangemeld; 7 huurders kwamen mee-eten. De Participatieraad heeft in een korte presentatie verteld wat zij voor de huurders doen: geen individuele belangenbehartiging maar wel op beleidsniveau adviseren aan Nijestee. De aanwezige huurders hebben aan de Participatieraad verteld hoe zij het wonen in Beijum ervaren en wat zij vinden van de dienstverlening van Nijestee. Daarmee heeft de Participatieraad zinvolle zaken opgehaald en gaat daarover in gesprek met Nijestee.

Deel via
\

Reageer