De woningnood dreigt Groningen te splijten

7 mei 2021

De woningnood dreigt Groningen te splijten in rijk versus arm. Maar de gemeente, de woningbouwcorporaties en de huurders hebben een plan om dat te voorkomen

Selwerd is één van de wijken in Groningen waar woningbouwcorporaties veel renoveren en nieuwbouwen.

Flink renoveren, verduurzamen en vergroenen, en ieder jaar 200 tot 250 nieuwe betaalbare huurwoningen erbij. Zo valt het tij op de Groningse woningmarkt nog te keren, denken de wethouder Wonen, de corporaties en hun huurders.

Ze presenteren een plan voor de komende vijf jaar, waarin ambities staan op het gebied van leefbaarheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid, zorg en duurzaamheid. Dat Ambitiekader moet leiden tot diverse wijken en dorpen, waar het goed toeven is en waar ieder die dat wil een betaalbare woning kan vinden.

Groot woningtekort, vooral voor lage en middeninkomens

,,Er is een nu heel groot woningtekort in het algemeen, maar vooral voor lage en middeninkomens’’, zegt wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA). Momenteel verdient ongeveer driekwart van de Groningers modaal of minder. ,,De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn toegenomen. Er moet enorm worden bijgebouwd.’’

Nieuw is dat probleem niet, net zomin als de wens om er iets aan te doen. Dat de gemeente, de woningbouwcorporaties en de bijbehorende huurdersorganisaties met z’n drieën een plan de campagne maken, is wel voor het eerst.

‘Goeie ambities, geen utopie’

,,Vroeger overlegden wij met de gemeente, maar stonden de huurders aan de zijkant’’, zegt directeur-bestuurder Matthieu van Olffen van corporatie Wierden en Borgen. Hij is blij met hoe de samenwerking is gegaan. ,,Andere gemeenten nemen er een voorbeeld aan. Met Eemsdelta gaan we nu zo’n zelfde ambitiekader maken.’’

Henk Panneman zit in de Participatieraad van corporatie Nijestee en was één van de huurders die meegepraat heeft. ,,Het was soms een stevige discussie’’, zegt hij. ,,Wij hebben ons vooral hard gemaakt voor de basiskwaliteit van de woningen. Problemen met schimmel moeten bijvoorbeeld opgelost.’’ Met het resultaat is Panneman heel tevreden. ,,Goeie ambities die óók realistisch zijn. Geen utopie.’’

Verduurzamen en renoveren

Zo is afgesproken dat in 2025 minimaal 57 procent van de corporatiewoningen energielabel A moet hebben en 26 procent label B. Nu heeft ongeveer 40 procent van de woningen label A.

,,Van die verduurzaming mag de huurder nooit de dupe zijn’’, benadrukt Panneman. ,,De besparing op energiekosten moet de huurstijging compenseren.’’

Sowieso moeten alle huurhuizen van ‘basiskwaliteit’ zijn: comfortabel, veilig en gezond om in te wonen.,; ,,Wij renoveren de komende jaren bijvoorbeeld heel veel in de wijken Hoogkerk en Oosterhogebrug’’, zegt Van Olffen. ,,Het achterstallig onderhoud wordt ingehaald en veel woningen worden verduurzaamd tot energielabel A.’’

‘Gesegregeerde samenleving moeten we echt zien te voorkomen’

Tussen nu en 2025 gaan de zes woningbouwcorporaties van Groningen – Wierden en Borgen, Nijestee, Patrimonium, Lefier, Woonborg en De Huismeesters – 1000 à 1200 nieuwe huurwoningen opleveren, zowel in het midden- als in het sociale segment. Die bouwen ze gasloos en zoveel mogelijk van duurzame materialen. Vooral in wijken waar nu weinig sociale huur is, wil de gemeente goedkope huurhuizen toevoegen. ,,We willen een ongedeelde stad’’, zegt Van der Schaaf. ,,Met gemengde wijken, waar verschillende groepen ook echt samen leven in plaats van langs elkaar heen.’’ Als de stad de woningnood nog verder uit de klauwen laat lopen, vreest de wethouder dat dat samen leven steeds verder in het gedrang komt.

,,Je gaat dan een steeds grotere scheiding zien tussen de mensen mét bezit, met een koophuis en een goeie bankrekening, en de mensen voor wie dat niet is weggelegd’’, denkt Van der Schaaf. ,,Een gesegregeerde samenleving. Dat moeten we echt zien te voorkomen. We hebben als stad de opdracht om ook mensen met lagere inkomens goed te huisvesten.’’

Bron DvhN 22 april 2021

Deel via
\

Reageer